Thursday, July 24, 2014

Farewell to the Land

Saraba itoshiki daichi
Japan, 1982
Director: Mitsuo Yanagimachi
Starring: Jinpachi Nezu, Kumiko Akiyoshi, Jiro Chiba

Wednesday, July 23, 2014

The Geisha (A)

Yohkiroh
Japan, 1983
Director: Hideo Gosha
Starring: Ken Ogata, Kimiko Ikegami, Atsuko Asano, Tetsuro Tanba, Sayoko Ninomiya, Mikio Narita, Mitsuko Baisho

Tuesday, July 22, 2014

Noisy Requiem

Tsuitô no zawameki
Japan, 1988
Director: Yoshihiko Matsui
Starring: Toshihiko Hino, Simon Kumai, Yukiko Murata